Rhaglen Blwch Straeon yng Nghymru

The Bookstart Team

Posted February 28, 2011 by The Bookstart Team

More by The Bookstart Team (71)

'Dan Deinosor' a 'Beth Am Fynd i Hwylio?' – llyfrau Blwch Straeon dwyieithog
'Dan Deinosor' a 'Beth Am Fynd i Hwylio?' – llyfrau Blwch Straeon dwyieithog

Cynllun darllen yn rhoi hwb i'r arfer o rannu llyfrau dwyieithog yn Sir y Fflint, Gogledd Cymru.

Dyma ein cyfres gyntaf o lyfrau gyda geiriau Cymraeg a Saesneg, felly bydda i a'm partner wrth ein bodd yn eu darllen i'n plentyn.

Rhiant Dechrau Da

Cymrodd dros 80 o deuluoedd mewn pedair ardal Dechrau'n Deg ran yn Rhaglen Blwch Straeon Dechrau Da rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2011.  Gwnaethom roi 150 o lyfrau dwyieithog i rieni a gofalwyr i'w rhannu gyda'u plant bach - y llyfrau a ddewiswyd oedd Dan Deinosor a Beth am Fynd i Hwylio?

 

Gan weithio mewn partneriaeth drwy leoliadau gofal plant Dechrau'n Deg a chydag athrawon ymgynghorol Dechrau'n Deg, gwnaethom wahodd rhieni a gofalwyr i sesiynau grŵp. Yma gwnaethom drafod pwysigrwydd a manteision amser stori a datblygu trefn ar gyfer rhannu llyfrau bob dydd o ran datblygiad plant ifanc. Gwnaethom ddangos DVD Maia Dechrau Da  a rhoi llyfrau iddynt am ddim i'w rhannu gyda'u plant gartref.

 

Adborth cadarnhaol

Dangosodd yr adborth o'r rhaglen Blwch Straeon y canlynol:

  • roedd 97% o'r rhieni yn falch o gael llyfr, gan ddweud y byddent yn defnyddio'r llyfr gartref. Roedd y llyfrau o ansawdd uchel yn eu barn nhw
  • nododd 100% o'r rhieni fod eu plentyn wedi'i gynhyrfu wrth dderbyn y llyfrau
  • dywedodd 98% o'r rhieni fod cael y llyfr wedi'u hannog i dreulio mwy o amser yn darllen gyda'u plant, a'i fod yn syniad da iawn rhoi'r llyfr iddynt allu mynd ag ef adref gyda nhw.

 

Diolch i Meryl Elmusrati, Cydlynydd Dechrau'n Deg yn Sir y Fflint, am rannu'r uchod.

 

Related posts

Bridgend charity uses Super Box resources to bring stories alive

Bridgend charity uses Super Box resources to bring stories alive

Splice Child and Family project made excellent use of the Bookstart Super Box resources that are available to early years...

Add a comment