'Her Cropian Drwy Lyfrau' yng Nghaerffili, Cymru

The Bookstart Team

Posted February 28, 2011 by The Bookstart Team

More by The Bookstart Team (71)

'Her Cropian Drwy Lyfrau' yng Nghaerffili, Cymru

Mae Cydlynydd Dechrau Da, Ruth Pinney, yn dweud wrthym sut y lansiodd yr Her Cropian Drwy Lyfrau a chynyddu nifer yr aelodau a'r llyfrau a fenthycir o lyfrgelloedd.

Gwnaethom wahodd grwpiau'r blynyddoedd cynnar i ymweld â'u llyfrgell leol ar gyfer sesiwn stori a rhigymau â thema a oedd yn gysylltiedig â'u pwnc presennol.

 

Croesawyd teuluoedd i'r llyfrgell, cyn mwynhau straeon a rhigymau, rhannu llyfrau ac ymuno â'r llyfrgell. Gwnaeth staff y llyfrgell roi cymorth ychwanegol drwy eu helpu i ddewis llyfrau i'w benthyca.

 

Yna rhoddwyd amser i bob grŵp, deufis fel arfer, gwblhau Her Cropian Drwy Lyfrau. Ar ôl cwblhau'r her, gwnaethom drefnu cyflwyniad arbennig o dystysgrifau Cropian Drwy Lyfrau, naill ai yn y llyfrgell neu yn eu lleoliad, ac roedd yr Arth Dechrau Da yn aml yn bresennol!

 

Gwerthusiad

Gwnaethom werthuso llwyddiant yr Her drwy holiadur a roddwyd i rieni. Dangosodd y canlyniadau y canlynol:

 

 • Dim ond 15% o'r plant a oedd yn aelodau o lyfrgell cyn yr Her.
 • Nododd 95% o rieni a gofalwyr fod yr Her wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'w teulu.
 • Dywedodd rhieni a gofalwyr fod cyflwyno'r tystysgrifau wedi gwneud cymryd rhan yn yr her yn rhywbeth 'arbennig iawn' i'r plant.
 • Roedd staff y blynyddoedd cynnar o'r farn bod cwblhau'r Her Cropian drwy Lyfrau, fel grŵp, wedi darparu system gymorth i deuluoedd na fyddent yn ymweld â'r llyfrgell fel arfer.

 

Deilliannau

 • Mae nifer yr aelodau a nifer y llyfrau a fenthycir o lyfrgelloedd wedi cynyddu.
 • Mae rhieni yn fwy ymwybodol o'r cyfleusterau a'r adnoddau sydd ar gael yn y llyfrgell.
 • Mae rhieni yn teimlo'n fwy hyderus o ran mynd â'u plant i'r llyfrgell.
 • Gwnaeth y plant, y rhieni a'r gofalwyr fwynhau'r profiad.

 

Gwybodaeth am Cropian Drwy Lyfrau Dechrau Da yng Nghymru

Cropian Drwy Lyfrau Dechrau Da yw'r rhaglen ymuno â'r llyfrgell ar gyfer cynlluniau yng Nghymru. Mae'n gweithio drwy wobrwyo plant am ddefnyddio'r llyfrgell - am bob pedwar llyfr a fenthycir, maent yn cael tystysgrif Cropian Drwy Lyfrau ddwyieithog a lliwgar.

 

Cyfranogiad yng Nghymru yn 2010/11

 • Mae 230 o lyfrgelloedd ledled Cymru (80% o'r cyfanswm) yn defnyddio Cropian Drwy Lyfrau Dechrau Da
 • Rhoddwyd 4,254 o dystysgrifau Cropian Drwy Lyfrau i blant mewn llyfrgelloedd
 • Benthycwyd 27,243 o lyfrau i blant a oedd yn cymryd rhan yn y rhaglen Cropian Drwy Lyfrau.

 

Related posts

Astudiaeth achos Blwch Gwych: Bws Chwarae'r Ddraig, Llanelli

Astudiaeth achos Blwch Gwych: Bws Chwarae'r Ddraig, Llanelli

Teuluoedd yn cael mwy o adrodd stori diolch i adnoddau

Add a comment