Cropian Drwy Lyfrau Dechrau Da

Cropian Drwy Lyfrau Dechrau Da

Rhaglen ymuno â'r llyfrgell wych ar gyfer plant yng Nghymru

Mae plant, rhieni ac unigolion sy'n rhoi gofal yn hoffi'r Her Cropian Drwy Lyfrau yn fawr ac mae'n ffordd dda o hyrwyddo'r arfer o rannu llyfrau ac ehangu cyfleoedd dysgu plant.
Ruth Pinney, Cydlynydd Dechrau Da, Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerffili

Book Crawl certificateRhaglen ymuno â'r llyfrgell yw Cropian Drwy Lyfrau Dechrau Da sydd â'r potensial i ysgogi miloedd o ymweliadau â'r llyfrgell. Mae plant sy'n ymweld â'u llyfrgell yn casglu sticeri arbennig ac ar ôl pedwar ymweliad maen nhw’n cael tystysgrif. Dyma ffordd hyfryd o gofio eu blynyddoedd cyntaf fel aelodau o lyfrgell.

 

Cynhelir Cropian Drwy Lyfrau Dechrau Da mewn llyfrgelloedd yng Nghymru hyd at o leiaf fis Mawrth 2016.

 

Rhagor o wybodaeth

Astudiaeth achos:  Dysgwch sut mae’r Her Cropian Drwy Lyfrau wedi cynyddu nifer yr aelodau yn llyfrgelloedd Caerffili


Dysgwch sut i archebu tystysgrifau Cropian Drwy Lyfrau ac adnoddau eraill (in English)