Pecyn Blynyddoedd Cynnar Dechrau Da – Cymru

Pecyn Blynyddoedd Cynnar Dechrau Da
Pecyn Blynyddoedd Cynnar Dechrau Da

Mae'r pecyn hwn i blant bach yn helpu i feithrin sgiliau iaith a gwrando.

I bwy mae'r pecyn a phryd mae’n cael ei roi?

Mae'r pecyn i blant bach yng Nghymru. Mae’r pecynnau’n cael eu rhoi gan ymwelwyr iechyd yn ystod archwiliadau iechyd pan fydd y plentyn bach rhwng 18 a 30 mis.

 

Dysgwch am gynnwys Pecyn Blynyddoedd Cynnar Dechrau Da

Beth yw'r ffordd orau o roi'r pecynnau hyn?

Wrth roi rhodd pecyn Dechrau Da i deulu, mae’n bwysig:

 

  • Cyfleu neges gynnes a chalonogol o safon uchel am bleser a manteision rhannu llyfrau
  • Dangos cynnwys y pecyn
  • Gwahodd y teulu i ymuno â’r llyfrgell
  • Rhoi gwybod iddyn nhw am unrhyw ddigwyddiadau lleol, fel amser stori a rhigwm, neu gyfleoedd dysgu perthnasol i deuluoedd.

Gifting the Bookstart+ packO'm profiad i, mae eistedd ar y llawr a darllen un o'r llyfrau i'r baban neu'r plentyn bach yn ffordd wych o fod yn esiampl.


Dydw i erioed wedi rhoi pecyn i deulu heb wneud hyn. Byddwn yn colli cyfle fel arall.


Does dim byd yn fwy boddhaol na chael mam neu dad yn dweud wrthych y tro nesaf y byddwch yn eu gweld eu bod wedi bod yn darllen i'w baban neu wedi bod i'r llyfrgell neu wedi prynu rhagor o lyfrau.

Anita Johnson: Bydwraig Cymorth Arbenigol: Grwpiau Agored i Niwed, Wiltshire 

Darllenwch ein rhestr o bethau i’w cadw mewn cof wrth rannu’r pecyn Dechrau Da (PDF in English)

 

Beth mae teuluoedd yn ei ddweud

'Mae Jojoe yn mwynhau pan fyddwn ni'n eistedd i lawr gyda'n gilydd'

Dysgwch sut i ddigwyddiad teuluol a phecyn Blynyddoedd Cynnar Dechrau Da helpu mam a'i phlentyn bach i rannu straeon.

Ffilm: Dod â Llyfrau'n Fyw

Dysgwch sut y gallwch chi ddod â llyfrau'n fyw i'ch baban neu blentyn bach.