Pecyn Babanod Dechrau Da yng Nghymru

Pecyn Babanod Dechrau Da i Gymru
Pecyn Babanod Dechrau Da i Gymru

I bwy mae'r pecyn a phryd mae’n cael ei roi?

Mae'r pecyn i fabanod yng Nghymru. Mae’r pecynnau’n cael eu rhoi gan ymwelwyr iechyd yn ystod archwiliadau iechyd pan fydd y baban rhwng 7 a 9 mis oed.

 

Dysgwch am gynnwys Pecyn Babanod Dechrau Da

 

Beth yw'r ffordd orau o roi'r pecynnau hyn?

Wrth roi rhodd pecyn Dechrau Da i deulu, mae’n bwysig:

 

  • Cyfleu neges gynnes a chalonogol o safon uchel am bleser a manteision rhannu llyfrau
  • Dangos cynnwys y pecyn
  • Gwahodd y teulu i ymuno â’r llyfrgell
  • Rhoi gwybod iddyn nhw am unrhyw ddigwyddiadau lleol, fel amser stori a rhigwm, neu gyfleoedd dysgu perthnasol i deuluoedd.

 

Gifting the Bookstart baby packAr gyfer y rhieni hynny sy'n ei chael yn anodd darllen gyda'u baban, rydym wedi gweld bod modelu rôl gan ddangos drwy esiampl yn gweithio’n dda.

Rydym yn anfon ein gweinyddwyr meithrin i gartrefi i weithio gyda rhieni, gan dynnu pob dim o'r bag, siarad am sut i'w defnyddio a'u hannog i fynd i'r llyfrgell a pheidio â phoeni os caiff llyfrau eu difrodi gan fod modd cael rhai newydd yn eu lle.

Yn fy marn i, mae rhoi bag Dechrau Da yn hanfodol er mwyn i rieni ddefnyddio llyfrau'n gynnar.

Alison Higley: Arweinydd Gwella Ansawdd a Pherfformiad, Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol Swydd Derby

Darllenwch ein rhestr o bethau i’w cadw mewn cof wrth rannu’r pecyn Dechrau Da (PDF - in English)


Beth mae teuluoedd yn ei ddweud

'Cawsom oriau o hwyl gyda Phecyn Babanod Dechrau Da'

Cafodd Meg a'i mam oriau o hwyl gyda'u dau becyn Dechrau Da – gan ddarganfod llyfrau Cymraeg ar yr un pryd...

Ffilm: Dod â Llyfrau'n Fyw

Dysgwch sut y gallwch chi ddod â llyfrau'n fyw i'ch baban neu blentyn bach.