Dechrau Da yng Nghymru

Gyda'ch help chi, bydd tua 95% o'r plant yng Nghymru yn cael eu pecynnau Babanod a Blynyddoedd Cynnar Dechrau Da.

Gwnaeth y pecyn Dechrau Da fy annog i ddarllen mwy, i gymryd mwy o amser i ddarllen mwy, ac nid yn unig ar adeg mynd i'r gwely.


Rhiant