Dechrau Da

Cael eich pecyn Dechrau Da

Mae pecynnau Dechrau Da dwyieithog ar gyfer pob baban a phlentyn bach yng Nghymru.

Rhannu Stori: Sali Mali a Ci Bach Neb

Rhannwch y stori ryngweithiol hon am Jac y Jwc yn chwarae tric ar Sali Mali.

Rhestr Llyfrau Babanod

Cymerwch gip ar lyfrau gwych newydd i'w rhannu.

Rho amser i ddarllen

Prif neges yr ymgyrch lythrennedd yw ‘Mae treulio deng munud yn darllen gyda phlentyn bob dydd yn gallu gwneud gwir wahaniaeth i lythrennedd plant...felly Rho amser i ddarllen’.

Ffilm: Dod â Llyfrau'n Fyw

Dysgwch sut y gallwch chi ddod â llyfrau'n fyw i'ch baban neu blentyn bach.

'Mae'r pecyn Dechrau Da wedi annog fy mab i ddarllen gyda'i frawd bach.'

Darllenwch sut roedd Pecyn Babanod Dechrau Da yn rhodd i'r teulu cyfan.