Dechrau Da

Cael eich pecyn Dechrau Da

Mae pecynnau Dechrau Da dwyieithog ar gyfer pob baban a phlentyn bach yng Nghymru.

Rhannu Stori: Sali Mali a Ci Bach Neb

Rhannwch y stori ryngweithiol hon am Jac y Jwc yn chwarae tric ar Sali Mali.

Rhestr Llyfrau Babanod

Cymerwch gip ar lyfrau gwych newydd i'w rhannu.

Mae addysg yn dechrau yn y cartref

Mae addysg yn dechrau yn y cartref

Bydd y pethau yr ydych yn ei wneud yn y cartref yn helpu eich plentyn wneud cymaint yn well yn yr ysgol.

 

Lawrlwythwch wybodaeth am yr ymgyrch

 

Ewch i'r facebook.com/dechraucartref

Ffilm: Dod â Llyfrau'n Fyw

Dysgwch sut y gallwch chi ddod â llyfrau'n fyw i'ch baban neu blentyn bach.

'Mae'r pecyn Dechrau Da wedi annog fy mab i ddarllen gyda'i frawd bach.'

Darllenwch sut roedd Pecyn Babanod Dechrau Da yn rhodd i'r teulu cyfan.