Beth sydd ym Mhecyn Babanod Dechrau Da?

Pob dim sydd ei angen arnoch i ddechrau rhannu straeon, rhigymau a chaneuon gyda'ch baban.

Bookstart Baby pack in Wales

  • Un llyfr Saesneg 
  • Un llyfr dwyieithog Cymraeg/Saesneg
  • Canllaw i oedolion: Mae Babis Yn Hoffi Llyfrau/Babies Love Books (dwyieithog)
  • Bag ysgwydd cotwm.
gall y cynnwys amrywio

Adnoddau ychwanegol i fagu eich baban yn ddwyieithog

Canu a dysgu ymadroddion Cymraeg gyda Twf: cyfres o rigymau Cymraeg a fydd yn helpu eich plentyn i gael ei drochi yn yr iaith o'r cychwyn cyntaf.

Cewch wybodaeth ac adnoddau am fagu eich baban yn ddwyieithog ar wefan Twf