Pecyn Babanod Dechrau Da yng Nghymru

Dyw hi byth yn rhy gynnar i ddechrau mwynhau llyfrau gyda'ch baban.

Bydd eich ymwelydd iechyd yn rhoi eich pecyn Dechrau Da i chi am ddim yn ystod blwyddyn gyntaf eich baban.

Beth sydd ym mhecyn Babanod Dechrau Da?

Dau lyfr gwych i'w rhannu â'ch baban, gan gynnwys un sy'n ddwyieithog, yn ogystal ag awgrymiadau!

Darllenwch farn y rhiant

Dechreuodd Jessica dreulio amser ar unwaith yn edrych ar y lluniau, yn chwarae pi-po a buom yn darllen y rhigymau gyda'n gilydd. Roedd hi’n ’nabod pob un o'r llyfrau ymhen dim, ac erbyn hyn mae hi'n chwerthin ac yn cyffroi pan fyddwn yn eistedd i lawr i ddarllen.
Mam Dechrau Da

Chwarae gemau hwyl gyda'ch plentyn

Chwarae gemau hwyl gyda'ch plentyn