Pam rhannu straeon?

Pam rhannu straeon?

Rhowch ddechrau da i'ch plentyn

Neges gan uwch ymwelwyr iechyd yng Nghymru

Mae'n bleser gan ymwelwyr iechyd gefnogi Dechrau Da, sydd wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus ers 1992.


Yn 2000, ysgrifennodd Wade a Moore lyfr o'r enw A Sure Start with Books a ddangosodd fod plant sy'n cael eu cyflwyno i lyfrau a rhigymau yn ifanc yn gwneud yn well o ran darllen a mathemateg pan maen nhw'n mynd i'r ysgol.


Dyna pam ein bod ni i gyd o'r farn bod Dechrau Da yn syniad mor dda.


Mae hyd at 75% o dwf yr ymennydd yn digwydd yn ystod y tair blynedd gyntaf ym mywyd eich plentyn. Mae profion yn dangos bod dysgu caneuon a rhigymau i blant yn ysgogi'r ymennydd i ddatblygu cyn iddyn nhw ddechrau'r ysgol.


Maen nhw'n cael dechrau da mewn bywyd.

 

Defnyddio eich llyfrau dwyieithog

Yn eich pecyn byddwch yn gweld llyfrau Cymraeg yn ogystal â llyfrau Saesneg. Os gallwch chi gyflwyno ail iaith i blant ifanc iawn, mae fel gêm iddyn nhw - dydyn nhw ddim yn drysu. Mae'n eu helpu i ddatblygu sgiliau cyfathrebu da ac maen nhw'n fwy tebygol o ddysgu ieithoedd eraill o ganlyniad.
 
Peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n siarad Cymraeg, rhowch gynnig ar y rhigymau, a chael hwyl wrth ddysgu gyda'ch plentyn!

Os ydych yn poeni am leferydd neu sgiliau cyfathrebu cyffredinol eich plentyn peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'ch ymwelydd iechyd neu eich meddyg.

 

Cewch lawer o syniadau defnyddiol a fideos am fagu eich plentyn yn ddwyieithog yn twfcymru.com
Darllenwch fwy am sut mae rhannu straeon yn rhoi dechrau da i blant