Cropian Drwy Lyfrau gyda Dechrau Da: ar gyfer llyfrgelloedd yng Nghymru

Cropian Drwy Lyfrau gyda Dechrau Da: ar gyfer llyfrgelloedd yng Nghymru

Casglwch sticeri a thystysgrifau yn eich llyfrgell leol

Ers i ni ymuno â'r rhaglen Cropian Drwy Lyfrau, mae fy maban 22 mis yn gallu cyfrif i 10, yn adnabod lliwiau, ac yn canu rhigymau...  Mae'r rhaglen Cropian Drwy Lyfrau wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'm baban!

Rhiant Dechrau Da

Ewch i'ch llyfrgell leol a chewch gerdyn casglu Dechrau Da - yna gallwch ddechrau casglu sticeri bob tro y byddwch yn mynd yno ac yn benthyca llyfr i'w ddarllen gyda'ch gilydd.


Am bob pedwar sticer, bydd eich plentyn yn cael tystysgrif liwgar hardd. Mae sawl cynllun gwahanol felly gallwch ddal ati i'w casglu - gan gynnwys tystysgrif Cropian Drwy Lyfrau aur arbennig ar gyfer eich 10fed tystysgrif.

 

 

Dysgwch fwy am ymuno â'ch llyfrgell leol

Dysgwch am ddigwyddiadau Dechrau Da lleol eraill