Beth sydd ym Mhecyn Blynyddoedd Cynnar Dechrau Da?

Pob dim sydd ei angen arnoch i ddechrau rhannu straeon, rhigymau a chaneuon gyda'ch plentyn bach.

  • Un llyfr Saesneg 
  • Un llyfr dwyieithog Cymraeg/Saesneg
  • Pecyn o greonau Crayola
  • Llyfr lliwio: 'Fy Marciau Cyntaf/My First Marks' (dwyieithog)
  • Dau ffris rhifau (1-5 a 6-10) (dwyieithog)
  • Canllaw i rieni: Rhagor o Bethau I'w Gwneud Gyda Llyfrau (yn Gymraeg ac yn Saesneg)
  • Llyfrau a argymhellir: Llyfrau Gwych ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar
  • Bag llyfrau
gall y cynnwys amrywio

Adnoddau ychwanegol i’ch helpu i fagu eich plentyn bach yn ddwyieithog

Canu a dysgu ymadroddion Cymraeg gyda Twf: cyfres o rigymau Cymraeg a fydd yn helpu i drochi eich plentyn yn yr iaith o'r cychwyn cyntaf.

Cewch wybodaeth ac adnoddau am fagu eich plentyn bach yn ddwyieithog ar wefan Twf