Beth sydd ym Mhecyn Blynyddoedd Cynnar Dechrau Da?

Pob dim sydd ei angen arnoch i ddechrau rhannu straeon, rhigymau a chaneuon gyda'ch plentyn bach.

Bookstart Early Years pack in Wales

  • Un llyfr Saesneg 
  • Un llyfr dwyieithog Cymraeg/Saesneg
  • Canllaw i rieni (yn Gymraeg ac yn Saesneg)
  • Bag llyfrau
gall y cynnwys amrywio

Adnoddau ychwanegol i’ch helpu i fagu eich plentyn bach yn ddwyieithog

Canu a dysgu ymadroddion Cymraeg gyda Twf: cyfres o rigymau Cymraeg a fydd yn helpu i drochi eich plentyn yn yr iaith o'r cychwyn cyntaf.

Cewch wybodaeth ac adnoddau am fagu eich plentyn bach yn ddwyieithog ar wefan Twf