Pecyn Blynyddoedd Cynnar Dechrau Da yng Nghymru

Mae mwynhau llyfrau yn ffordd wych o ddysgu eich plentyn bach i siarad.

Cewch eich Pecyn Blynyddoedd Cynnar Dechrau Da am ddim gan eich ymwelydd iechyd pan fydd eich plentyn bach rhwng 18 a 24 mis.

Beth sydd ym Mhecyn Blynyddoedd Cynnar Dechrau Da?

Dau lyfr gwych i'w rhannu â'ch plentyn bach, gan gynnwys un sy'n ddwyieithog, yn ogystal ag awgrymiadau!

Darllenwch farn y rhiant

Mae fy mabi a minnau yn darllen bob dydd, ac rydym yn mynd i wersi rhigymau ac arwyddo yn y llyfrgell. Roeddwn i’n teimlo’n eitha emosiynol wrth ddarllen y canllawiau, wrth sylweddoli mod i’n creu atgofion melys i ni.
Claire, mam Jack, 18 mis oed

Chwarae gemau hwyl gyda'ch plentyn

Chwarae gemau hwyl gyda'ch plentyn