Book Trust Cymru

Book Trust Cymru

Caiff Dechrau Da yng Nghymru/Bookstart in Wales ei reoli gan Book Trust Cymru

Book Trust Cymru yw swyddfa Cymru yr elusen annibynnol Book Trust. Rydym yn cydnabod ac yn adeiladu ar y canlynol::

 

  • Pwysigrwydd hanfodol tadau, mamau a gofalwyr eraill fel athrawon cyntaf
  • Yr effaith sylweddol a pharhaus y gall yr agweddau a'r sgiliau cynnar a ddatblygir yn y cartref eu cael ar ddyfodol plentyn fel darllenydd a dysgwr gydol oes
  • Mynediad at ddiwylliant a chreadigrwydd fel hawl bersonol
  • Pwysigrwydd darllen annibynnol am bleser a'i effaith gadarnhaol ar iechyd a lles emosiynol.

 

 

Clwb Blwch Llythyrau i blant sy'n derbyn gofal

Mae Book Trust Cymru hefyd yn rheoli'r Clwb Blwch Llythyrau/Letterbox Club - rhaglen ar gyfer plant rhwng 7 a 13 oed sy'n derbyn gofal maeth. Mae'n rhoi parsel o lyfrau, gweithgareddau mathemategol a deunyddiau addysgol unwaith y mis am chwe mis.
 
Fel Dechrau Da, caiff rhaglen y Clwb Blwch Llythyrau yng Nghymru ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mwy o wybodaeth ar wefan y Clwb Blwch Llythyrau