Dechrau Da yng Nghymru

Mae Dechrau Da yng Nghymru wedi bod yn newid bywydau plant er gwell ers dros ddeng mlynedd.

Mae darllen gyda'ch plentyn yn sgil allweddol sy'n helpu i ddatblygu ei leferydd a'i iaith. Felly p'un a ydych yn darllen stori amser gwely neu'n rhannu cerddi doniol gyda'ch gilydd yn ystod teithiau hir yn y car, byddwn yn eich annog i gymryd pum munud bob dydd i fwynhau ychydig o amser gyda'ch gilydd oherwydd bydd eich plant yn siŵr o elwa.

Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru

Mae Dechrau Da yn rhoi pecynnau llyfrau dwyieithog am ddim i bob plentyn yng Nghymru pan fyddant yn naw mis oed ac yn ddwy flwydd oed er mwyn ysbrydoli cariad at ddarllen a fydd yn rhoi dechrau da iddynt mewn bywyd.

 

Mae Dechrau Da yn rhoi'r canlynol i chi...

  • Llyfrau am ddim i'w rhannu gyda'ch plentyn
  • Cymorth ac arweiniad wrth i chi ysbrydoli cariad at ddarllen yn eich plentyn
  • Cyfle i gysylltu â theuluoedd eraill mewn digwyddiadau cymunedol bywiog a hwliog
  • Lle i ddod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch i rannu llyfrau, straeon a rhigymau gyda'ch plentyn, ar-lein.

 

Sut mae Dechrau Da yn gweithio yng Nghymru

Caiff Dechrau Da ei reoli gan swyddfa Cymru yr elusen annibynnol Book Trust a'i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

 

Mwy o wybodaeth ar wefan y Book Trust Cymru


Mae llwyddiant rhaglen Dechrau Da yn gwbl ddibynnol ar yr amser a’r adnoddau a gawn gan ein partneriaid mewn llyfrgelloedd a thimau ymwelwyr iechyd ledled Cymru.